ISO/TS 16949 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Otomotiv sektöründe dizayn, ürün geliştirme, üretim, sevkiyat ve destekleyici tüm süreçleri kapsayan gereklilikler ISO/TS 16949 kalite yönetim sistemi ile standartlaştırılmıştır. ISO/TS 16949 diğer kalite yönetim sistemlerinden süreç yapısı ile ayrılır ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem oluşturmayı amaçlar.  Bu kapsamda belgelendirme için gerekli sistemin hazırlanmasının yanında, organizasyon yapısının gözden geçirilip, süreçlerinizin düzenlenmesi ve sürdürülebilirlik sağlanması da danışmanlık hizmetimizin kapsamındadır.

Planlama girdileri, planlama çıktıları, ürün tasarımı çıktıları, proses tasarımı çıktıları, ürün-proses onayı çıktılarının hazırlanmasına mentörlük yapılır.