PROJE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Proje Yönetim araç ve tekniklerinin belirlenmesi, eğitim ve uygulama çalışmaları

Proje açılış aktivitelerinin eğitim ve işletimi, zorluk kriterlerinin belirlenmesi, hesaplanması

Proje paydaşlarının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, öğretilmesi

Proje yönetim süreç çıktı şablonlarının (plan, rapor, yazışma formu vs.) belirlenmesi, uygulamaya alınması

Seçilen organizasyon yapısı içinde Proje Yöneticisi rol, sorumluluk ve yetkilerinin belirlenmesi, Projeler Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetim becerilerinin geliştirilmesi, öğretilmesi, uygulamaya alınması

Projelerin yönetim süreçlerine eşlik, danışmanlık

Projeler performans izleme, monitör teknik ve metotlarının öğretilmesi ve uygulamaya alımı

Proje kapanış aktiviteleri eğitim ve işletimi

Danışmanlık hizmetimizin kapsamındadır.