PROSES GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

  • Mevcut süreçlerin incelenmesi ve kontrol zayıflıklarının belirlenmesi

  • Değer katmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması

  • Katma değer yaratan yatırımların ele alınması

  • Yeniden işleme adımlarını ortadan kaldırmak için önleyici ve denetleyici sistemlerin kurulması

  • Çok hatlılık, işlerin paralel gerçekleştirilmesi ve mümkün olan en kısa zamanda başlatılması, ara hedeflerin belirlenmesi

  • Operasyonlarının beklenen olgunluğa ulaşılabilmesi amacıyla süreç adımlarının otomatize edilmesi

  • İş süreçlerinin şirketin stratejik ve operasyonel hedeflerine paralel olarak geliştirilmesi

  • İş verimliliğin artırılması